מדריך לקניית הדס

מדריך לקניית הדס

בס"ד

הלכות הדס

ההדס הוא גבעול של עלים ריחניים מצמח ההדס אותו אנו מכירים היום. במשך השנה נהוג להשתמש בהדס לצורך ברכת "בורא מיני בשמים" בהבדלה במצאי שבת. עליו צמח ההדס עדינים וריחו הטוב נודף למרחקים.

על ההדס נאמר "ענף עץ עבות". הגמרא במסכת סוכה עורכת ביאור מהו אותו "עץ עבות", ומגיעה למסקנה שהוא עשוי להיות או הערבה שאנו מכירים היום או צמח ששמו הרדוף. הגמרא אומרת שלא יכול להיות שזהו ההרדוף מכיוון שההרדוף הוא קוצני ועל התורה נאמר "דרכיה דרכי נעם". התורה היא נעימה ולא ייתכן שהיא תדרוש מאיתנו להיפצע מצמח קוצני בחג הסוכות. על כן הוכח שאותו "ענף עץ עבות" הוא ההדס המוכר לנו כיום.

שיעור ההדס:

על ההדס והערבה להיות בגובה שלושה טפחים, בשונה מהלולב שגובהו ארבעה טפחים. לשיטה המחמירה של ה"חזון איש" שלושה טפחים הם 29 ס"מ, ואילו לשיטה המקלה יותר של הגר"ח נאה הגובה הוא 24 ס"מ. את הגובה מודדים בגבעול עצמו ולא בעלים, לכן ייתכן מצב שבו כולל העלים ההדס כשר, אך אם מתייחסים רק לגבעול ההדס פסול, ולכן יש לשים לב כאשר מודדים את גובה ההדס יש למדוד דווקא את הגבעול.

יש לשים לב שההלכה דורשת שיהיה רווח של טפח אחד בין ההדס והערבה ללולב, ולכן יש לשים לב שאם לוקחים הדס גבוה עלינו לקחת גם לולב גבוה בהתאם כדי שבוודאות יהיה ביניהם הפרש של טפח.

הדס משולש:

על ההדסים להיות "משולשים". כלומר, שמכל נקודה היקפית על הגבעול יצאו שלוש עלים. ונסביר- לאורך הגבעול יש נקודות גובה הנקראות "קן", ובכל קן אמורים להיות שלושה בסיסים אשר נמצאים באותה נקודת גובה, ומהבסיסים האלה יוצאים עלי ההדס.

על הבסיסים שבקן להיות באותו הגובה, דהיינו שאם נעביר קו היקפי על הגבעול הקו ייגע בכל הבסיסים. גם אם הקו נוגע בבסיסים במקומות שונים ההדס כשר, ואם הקו עובר בדיוק באותה נקודה בכל בסיס אז ההדס מהודר ביותר.

מספיק שיש שני עלים שיוצאים מאותו בסיס ועלה שלישי שהבסיס שלו גבוה או נמוך מהם כדי להחשיב את ההדס כ"הדס שוטה" והדס זה פסול.

עבות:

על ההדס להיות עבות, דהיינו שהעלים בכל "קן" צומחים כלפי מעלה ומכסים את הגבעול שמעליהם עד שלא נשארת נקודה שבה הגבעול חשוף. אם העלים שבהדס צומחים לצדדים, נבדוק בעזרת האצבעות האם העלים יכולים לחפות את הגבעול, ואם כן- ההדס אומנם לא מהודר אך הוא כשר.

כמו כן העלים של ההדס צריכים להיות ברוחב כזה כדי שיוכלו לכסות אחד את השני.

הדס מורכב:

כמו באתרוגים, גם בהדסים יש חשש שההדסים מורכבים, אם כי החשש נמוך יותר מאשר באתרוגים כי הגידול של ההדס יותר פשוט. לכן, צריך לשים לב שיש כשרות על ההדסים והם מגיעים משדות מוכרים.

הדס שעליו נשרו:

אם נשרו עלים מההדס בצורה כזאת שעדיין רוב ה"קנים" משולשים, דהיינו שיוצאים מהם שלושה בסיסים עם עלים- ההדס כשר.

אם מכל קן נשר עלה ההדס כבר לא נחשב עבות ומשולש ולכן הוא פסול.

נקטם (נשבר) ראשו

רוב הפוסקים אומרים שאם נקטם ראשו של ההדס הוא עדיין כשר בגלל שהעלים של ההדס מכסים את ראש הגבעול והקטימה לא ניכרת לעין. אך הראב"ד פסק להחמיר בזה ולכן מומלץ להחליף הדס קטום בהדס שלא נקטם.

הדס שהתייבש:

לגבי הדס שהתייבש צריך להבדיל בין העלים העליונים לשאר העלים. העלים העליונים הם החשובים מכולם ושם מתבטא ה"הדר" שבהדס, ולכן אם הם התייבשו יש שנהגו להחמיר, ולכן העצה היא לתלוש את העלים העליונים בלי לפגוע בגבעול. לחילופין, אם כל ההדס התייבש אבל העלים העליונים נשארו לחים ההדס עדיין כשר.

אם ההדס התייבש אבל נשאר ירוק הוא נחשב כשר, אבל אם הוא הלבין הוא נחשב פסול.

הדס מהודר:

הדס מהודר הוא הדס ש:

  • שלושת העלים בכל קן יוצאים בדיוק מאותו קו גובה.
  • אורך ההדס יהיה שלושה טפחים
  • העלים שוכבים אחד על השני ונמשיך כלפי מעלה

העלים מחפים אחד את השני עד שלא רואים את הגבעול

סגירת תפריט
Show Buttons
Hide Buttons